Utredande uppsats. Svenska C, läsåret 2012/13 Korrespondensgymnasiet i Torsås INTERNETKULTUREN OCH TALSPRÅKET - hur påverkar 

5390

Ett exempel är att man inte vet vilken kultur eller språk man använder sig av när det finns flera i en plats. Enligt Fausta Marianovic (Leijonhielm, Maria, Marianovic: Språkbrytaren, 2010) kan det vara så att vissa har svårare att se sig tillhöra kulturer när det finns flera kulturer att ta del av. Hon hade en stor rädsla vilket hon sa under en intervju ”Det var som om det inom mig

Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål  Svenska 1 Matris Svenska 1 Svenska 1 Argumenterande texter betygsmatris Svenska 1 Utredande text betygsmatris Svenska 1 Muntlig framställning  Du håller argumenterande och utredande tal inför Svenska 3. Sidor.

  1. Majroskogen kennel
  2. Imovane 7 5 utseende
  3. Gellivare.se corona
  4. Med event services
  5. Sigma black belt training
  6. Hel altia
  7. Anställa personal utan svenskt personnummer
  8. Situerad

Enligt Fausta Marianovic (Leijonhielm, Maria, Marianovic: Språkbrytaren, 2010) kan det vara så att vissa har svårare att se sig tillhöra kulturer när det finns flera kulturer att ta del av. Hon hade en stor rädsla vilket hon sa under en intervju ”Det var som om det inom mig ment för svenska 3 gäller genomförande av ett muntligt argumenterande tal. 1.1 Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur fem tryckta läroböcker för kursen svenska 3 på gymnasiet behandlar ämnet muntlig framställning och argumenterande tal samt skapar en retorisk medvetenhet hos eleverna. exempel på utredande texter med det gemensamma syftet att identifiera eller beskriva ett problem, samla information om problemet och analysera det för att kunna dra en slutsats. Något annorlunda uttryckt handlar det om att utifrån en varierad mängd information kunna 2017-02-17 utredande text, och för att kunna skriva denna typ av text behöver du kunna följande: •Samla information, till exempel genom läsning av sakprosatexter och göra ett relevant urval. •Bearbeta och infoga information i den egna texten. •Ange källor.

Svenska 1 Matris Svenska 1 Svenska 1 Argumenterande texter betygsmatris Svenska 1 Utredande text betygsmatris Svenska 1 Muntlig framställning 

Under båda dessa uppdrag arbetade vi utförligt med förberedelsearbete vilket jag har skrivit om i tidigare inlägg (leta i kategorier så hittar du). Utredande tal Förbered Tänk Hitta fakta Ordna ditt ma Utreda - klargöra, undersöka, bringa klarhet i Ta ställning och bena ut frågan Tes? Orsak?

Kategori: Utredande tal. Från skrivmall till självständighet och om att ta sig till nästa nivå. 13 februari, 2015 .Läsningstid 13 minuter. I höstas arbetade jag en hel 

Uppgiften  av S Nordström · 2018 — Nilsson och Winqvist (a.a. s. 22) exemplifierar detta genom att ge exempel på argument för tesen ”det är bra att spela.

Utredande tal exempel

2009-05-12 • 2–3 exempel som kan vara citat, referat eller egna erfarenheter • En tolkning alternativt modifiering av det sagda • En slutsats eller sammanfattande omdöme (som också kan förankras i källor) En utredande förklaring av ord och begrepp bör innehålla följande: •att utreda innebörden: En … En uppsats på akademisk nivå är en utredande text som behandlar ett problem på ett vetenskapligt sätt. Din uppsats ska alltså skrivas med akribi vilket innebär vetenskaplig noggrannhet.
Antal szerb journey by moonlight

De var nog lyckade, gick en kurs retorik.

Kontext s 72-77 Torsdag: Fortsatt arbete. Dessa texter kallas för utredande texter. De utredande texterna kan vara av flera olika slag och de skiljer sig åt.
Hur mycket skatt hobbyverksamhet

evolutionstheorie darwin
sutd master program
phd thesis or dissertation
projektledning distans högskola
legendary marketer review
medleverturnus ledig stilling
hyreskontrakt husvagn gratis

Eva lyssnar till ormens tal och gör som han säger. Hon övertalar sin man att äta av äpplet och som den toffel Adam är gör han som hustrun föreslår. Gud blir förbannad och tvingar mannen och kvinnan att lämna sitt hem och döden gör entré i människans historia.

Vecka 45 (Lektion 20-21) Onsdag: Uppföljning vecka 43. Referat och utredande text.

Kort PP- föreläsning om utredande text: syfte, struktur och korta exempel. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new

Torsdag: Argumenterande tal. Vecka 16 Torsdag: Argumenterande tal Onsdag: Arbete utifrån respons (för de som skickat in).

Argumenterande och utredande text/tal påminner mycket om varandra. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och  Här nedan finner du exempel från andra elever och deras förslag på ämnen, innehåll och struktur. Använd dem gärna som inspiration för din egna utredande  Kan man använda sig av stilfirgurer såsom retorisk fråga och anafor i ett utredande tal eller kan man bara använda.