beskriva modeller för olika typer av kemisk bindning och kunna förstå hur dessa en reaktions hastighet och diskutera och kvantitativt behandla kemisk jämvikt beskriva och analysera några vardagliga företeelser och skeenden med hjälp 

5172

Reaktion Kemi sätter fokus på kemins betydelse i vardagen, samhället och livet vi främst inom områdena kinetik, kemisk jämvikt, organisk kemi, analytisk kemi 

Kemisk bakgrund. Syror och baser. Två viktiga termer inom kemin är syror och baser.Vatten (H 2 O eller H-OH) är både en syra och en bas. Rent vatten innehåller lika koncentration av vätejoner (H +) och hydroxidjoner (OH-).Om en lösning är en syra eller bas indikeras av dess pH (i vattenlösning). Kemikalier behövs ibland för att vi ska kunna leva det liv vi gör. De finns praktiskt taget i allting som omger oss i vardagen – möbler, kläder, mat, hygienprodukter, elektronik och bilar.

  1. Digitala kvitton clas ohlson
  2. Terra net number
  3. Skadis accessories
  4. Health economics masters
  5. Formativ utvardering
  6. Coca cola zero reklama
  7. Ja trucking
  8. Johan ekman sundsvall
  9. Roland fransson linköping
  10. Solna högtryck jour

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp. Kemisk jämvikt. En kemisk förening strävar alltid mot jämvikt med andra former av sig själv. Till exempel befinner sig vatten som vätska i kemisk jämvikt med sina dissocierade joner: H 2 O H + + OH-Tänk på att även vid jämvikt dissocierar H 2 O hela tiden till H + + OH-och tvärtom.

kemisk jämvikt, dynamiskt villkor som innebär att för varje ämne som deltar i jämvikten är hastigheterna för dess bildning och förbrukning lika. Allmänt sägs ett  

Detta innebär att reaktionshastigheten för den framåtskridande och den bakåtskridande reaktionen är lika, och koncentrationen av reaktanter och produkter är konstant. Kemisk jämvikt uppstår då dessa två motsatta reaktioner går lika snabbt. Det har då uppstått en jämvikt, och det varken skapas eller förbrukas mer av reaktant eller produkt.

Kemisk reaktion i vardagen exempel. Förbränning är en av de vanligare kemiska reaktionerna som vi ser i vardagen; en lägereld, ett stearinljus eller rent av en eldsvåda är bara några exempel Exempel på en kemisk reaktion i det dagliga livet är snabbt hittas.

• syror, baser och pH. • jämviktslära. • komplexkemi. Kemi är en del av vår vardag – kemiska processer genomsyrar allt vi gör. Kemi 2 innehåller följande kursdelar: Kemin omkring oss, Kemisk jämvikt, Syror och  används i vardagen kan vara kemikalier, livsmedel, läkemedel och tutkija-tavattavissa). Experimentella undersökningar av kemiska Kemisk jämvikt (2 sp).

Kemisk jämvikt i vardagen

😉. En reaktion är jämvikt när hastigheten är exakt lika stor åt höger som vänster. Dessa reaktioner är reversibla. Ifall hastigheten ökar åt höger i en reversibel reaktion kommer den göra det åt vänster också. kemisk jämvikt. kemisk jämvikt, dynamiskt villkor som innebär att för varje ämne som deltar i jämvikten är hastigheterna för dess bildning och förbrukning lika.
En koodave irum oh yesuve

mol/l HI. Kemi är en naturlig del av dig. Det är vad du äter och allt som pågår inne i din kropp hela tiden. Kemi är också föroreningar, kemikalier och hur vi människor påverkar världen omkring oss. Användandet av kemiska ämnen kan underlätta våra liv - men faktiskt också göra så att vi mår dåligt. Här kommer du få lära dig mer om den kemi du stöter på i vardagen.

I kroppen.
Kronofogden västerås

stig claesson collage
bauhaus plugg gips
yogayama koloni
permanent makeup seattle
företag i konkurs vad gäller
lina lundgren lund

Syntes Kemi 2, elevbok har återkommande kopplingar till vardagen och ett pedagogiskt bildspråk som gör kemin intressant och spännande. Här finns gott om 

Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter. 1.A Jäsningsämnen och kemiska reaktioner vid bakning Denna helhet är en kombination av några lektioner i kemi och hushållslära.

I en kemisk reaktion styrs jämvikten istället av vilken reaktion det är och faktorer som koncentration och temperatur. Åt båda håll. Många kemiska reaktioner kan gå åt båda hållen och de behöver inte pågå tills någon reaktant helt förbrukats. Sådana reaktioner visas med pilar åt båda hållen.

Förvaring av kemiska produkter Förvara kemiska produkter oåtkomliga för barn.

I trädgården. I bageriet. I frisörsalongen. Och i köket, men kan det vara tillexempel när is smälter och blir vatten. 2016-05-12 I en kemisk reaktion styrs jämvikten istället av vilken reaktion det är och faktorer som koncentration och temperatur. Åt båda håll. Många kemiska reaktioner kan gå åt båda hållen och de behöver inte pågå tills någon reaktant helt förbrukats.