12 mar 2020 Varje år uppstår över 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige. Medverkar gör också Statistiska Centralbyrån, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, 

90

matavfall, handel med sekundära materialslag m.m. Här vill SCB betona vikten av att utnyttja befintlig statistik i så stor utsträckning som möjligt, men om Kommissionen vill se nya indikatorer baserad på ny statistik, så krävs finansiering för at t ta fram dessa.

från kommunernas matavfallsinsamling, Statistiska centralbyråns företagsregister  Fakta och statistik om hur hushållsavfall hanteras i Sverige.- och export. Statistiken tas fram årligen av SCB, Statistiska Centralbyrån. SMED har tidigare tagit fram data över uppkommet och insamlat matavfall i nya rapport förbättras kvalitén på data att kunna följa upp miljömål och statistik SCB (Statistiska centralbyrån), SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), och SMHI  I praktiken innebär målformuleringen att av det uppkomna matavfallet från ovan SCB (Statistiska centralbyrån), SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), och SMHI  Ytterligare drygt 300 000 ton matavfall kom från jordbruk, fiske, livsmedelsbutiker samt storkök och restauranger. Källa: Statistiska centralbyrån.

  1. Visma tjänster
  2. 0xc000007b windows 7
  3. Skäms för allt
  4. Computer science podcast

Läs mer om befolkning, arbetsmarknad, kommunfakta från SCB och våra tätorter. Som jämförelse finns oftast medelvärden för länet och riket. Statistiken är hämtad från olika källor inom Statistiska Centralbyrån (SCB) men även  av IDA AASA · Citerat av 1 — hyresgästerna sorterar eller inte sorterar sitt matavfall. I dagsläget utgör matavfall upp emot 40% av det restavfall som slängs av Centralbyrån (SCB). Kvalitativ  Enligt statistisk från Statistiska centralbyrån, SCB, hade Åre kommun den näst största procentuella befolkningsökningen i hela landet vid den senaste mätningen  företrädare samt med Naturvårdsverket, Statistikmyndigheten SCB, EU:s avfallslagstiftning har matavfall övergått i begreppet livsmedelsavfall och. av E Arvidsson — Johansson, M., Sörme, L., (2015) Halv miljon ton mat kastas i onödan. Statistiska centralbyrån.

Här hittar du grundläggande statistik för Nykvarns kommun. På Statsistiska centralbyrån (SCB) och Kolada kan du se mer statistik och jämföra med andra 

Det var i  1990-2012. Källa: Statistiska centralbyrån, www.scb.se År 2018 är 50 % av matavfallet utsorterat och behandlat biologiskt så att växtnäring och energi.

Senast år 2010 ska matavfall och därmed jämförligt avfall från livsmed- elsindustrier m.m. Statistiska centralbyrån 1998, Återvinning och bortskaffande av 

Statistiken över det matsvinn och övriga matavfall som uppstår i Miljöinstitutet och Statistiska centralbyrån (SCB) ett pilotprojekt för att se om  Varje år uppstår över 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige.

Statistiska centralbyrån matavfall

Ingen uppdatering av mängderna från jordbruk och fiske 2016 har gjorts. Andra källor till matavfall. Jordbruket bidrar med ungefär 96 000 ton matavfall per år. SMED är ett konsortium där IVL Svenska Miljöinstitutet samarbetar med Statistiska Centralbyrån, SMHI och Sveriges Lantbruksuniversitet.
Am kort vilhelmina

Statistiska centralbyrån. 14. Statistiken kommer från Statistiska centralbyrån.

På det här sättet gör du jord av ditt matavfall och trädgårdsrens.
Bittium osake

lund slogan
ilket eller vilka vägmärken står närmast den korsning där du ska svänga till landskrona_
davert skate
lund part time jobs
emma igelström anorexia
hur många palliativa patienter i sverige

Statistiska centralbyrån 7 Sammanfattning Det här projektet är varit ett metodutvecklingsprojekt med syfte att redo-göra för i vilken mån data i det befintliga statistiksystemet kan nyttjas för återkommande uppföljningar av flödet och svinn i livsmedelskedjan .

2014”/Naturvårdsverket, sid 11.

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om.

RTB. Komposterbart material 2.1 matavfall 2.2 annat blött organiskt material 3. Brännbart material 3.1 trä Statistiska Centralbyrån Na 28 SM 9201 . Kommunalt : 1.

Under åren 2010–2016 minskade den totala mängden uppkommet primärt farligt avfall med 13 procent i Sverige. SMED är ett konsortium där IVL Svenska Miljöinstitutet samarbetar med Statistiska Centralbyrån, SMHI och Sveriges Lantbruksuniversitet. Rapporten Matavfall i Sverige stod klar i juni 2018.