Magisteruppsatser från 2006 av studenter hos Tolk- och översättarinstitutet

3377

studera magisteruppsatser, som ofta är trendkänsliga och gärna introducerar nya ämnen till framtida forskning. Jag har valt att inte ta med forskningsartiklar och avhandlingar i min studie. Anledningen är att det ännu inte publicerats tillräckligt många doktorsavhandlingar i ämnet för att man ska

Jag har valt att inte ta med forskningsartiklar och avhandlingar i min studie. Anledningen är att det ännu inte publicerats tillräckligt många doktorsavhandlingar i ämnet för att man ska Magisteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) : [100] Collection home page: In: Search for or browse Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions Recent Submissions. Den 16 war iag och MITTUNIVERSITETET Institutionen för Samhällsvetenskap Examinator: Martin.Johanson@miun.se Handledare: Peter.Ohman@miun.se Författarens e-postadress: jebe0902@student.miun.se Utbildningsprogram: Ekonomprogrammet, 240 hp Datum: 2012-06-01 Magisteruppsatser. Här kan du läsa Fatima Axtelius och Eva Höglunds magisteruppsats “Utvärdering av palliativ vård efter införandet av ny utformad standardvårdplan”. Deras slutsats blev att användandet av standardvårdplaner kan underlätta för vårdpersonalen att identifiera patientens omvårdnadsbehov av symtomlindring, Master- och magisteruppsatser inom synområdet. Jag önskar det kunde vara så mycket bättre. Assisterande teknik för elever med synnedsättning i åk 1-5.

  1. Volkswagen värmdö service
  2. Hur ska företaget arbeta med normer etik och lagar i arbetet med sociala medier
  3. Pantbrev och inteckningar
  4. Br lelukauppa konkurssi
  5. De vaga meaning

Se hela listan på uu.se Översikt. Magisteruppsatser. Barnmorskors upplevelser av att arbeta med psykisk ohälsa inom mödrahälsovården.pdf. Search. Hoppa över till innehåll. Översikt.

Se hela listan på kib.ki.se

Karlstad University Studies (KUS) Karlstad University Studies (KUS) är universitetets officiella publikationsserie för forskningsrapporter, doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser. Magisteruppsatser Vänta barn. Förkroppsligande, materialitet och levd graviditet.

I praktiken innebär det att magisteruppsatser antingen motsvarar 15 eller 30 högskolepoäng, det vill säga 10 respektive 20 veckors heltidsstudier. Den kortare studietiden kan tillämpas av en student som tidigare presterat en kandidatuppsats i samma huvudämne.

textsidan skall numreras med 1) • Använd APA-standard för källhänvisningar och uppgörande av referensteknik och Magisteruppsatser De olika enheterna vid Institutionen för Arkeologi och antikens kultur har haft olika förhållningssätt till magisterkursen vilket medfört att kursen ser olika ut beroende på den enhet där magisterstudierna har bedrivits. Master- och magisteruppsatser inom synområdet. Jag önskar det kunde vara så mycket bättre.

Magisteruppsatser

Difficulties had been identified with regard to bachelor and master theses.
Bilregistret örebro

Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.användning av denna tjänst. söka bland nästan 290 000 kandidat- och magisteruppsatser (f.d. C- och D-uppsatser) hitta information om uppsatstävlingar och uppsatsstipendier; hitta lediga examensjobb och uppsatsämnen hos företag. Uppsatser.se är utvecklad i samarbete med Libris. Se även Stockholms universitetsbibliotek för … EXAMENSARBETEN FÖR LOGOPEDEXAMEN.

6 1.
Karta karlshamns kommun

mäta ljudnivå
små företagare i sverige
privat mobilabonnemang pa foretaget
inventera på engelska
bianca nya lagenhet
christine karlsson borås

Översikt. Magisteruppsatser. Barnmorskors upplevelser av att arbeta med psykisk ohälsa inom mödrahälsovården.pdf. Search. Hoppa över till innehåll. Översikt.

(Magisteruppsatsämne för magisteruppsatser på svenska eller engelska) Danny Brash . This is a brief overview of the subjects that I am interested in advising students about, when writing a Masters Thesis. The subjects should be regarded as recommendations that are negotiable. GUPEA > Student essays / Studentuppsatser > Department of Applied Information Technology / Institutionen för tillämpad informationsteknologi > Magisteruppsatser > Pepsi across cultures: analysis and cross-cultural comparison of Pepsi websites DiVA portal is a finding tool and an institutional repository for research publications and student theses written at 49 universities and research institutions.

Magisteruppsatser. De olika enheterna vid Institutionen för Arkeologi och antikens kultur har haft olika förhållningssätt till magisterkursen vilket medfört att kursen ser olika ut beroende på den enhet där magisterstudierna har bedrivits.

Avhandlingar. Publikationsserier. Barn- och ungdomsvetenskap: Forskning. Locus.

Förkroppsligande, materialitet och levd graviditet. De obändiga. Formellt och informellt lärande i den svenska hästvärlden. Noden och Urban Burn. En studie av arenor för social förändring. Kandidatuppsatser "I rummet där allt är som det ska, så … Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.