Vad betyder LAS? Vad står FML för? Här hittar du som är förtroendevald och medlem i facket en smart ordlista med vanliga termer och förkortningar.

5478

Du är inte inloggad, men kan svara på inlägget ovan (vill du istället skapa ny fråga klicka här!) ändå genom att fylla i formuläret nedan. Är du regelbunden besökare på svampguiden kan du skapa ett konto för att slippa fylla i namn och säkerhetsfrågor varje gång du postar ett nytt inlägg.

Avgränsningar, begrepp, förkortningar och utgångspunkter som används i vägledningen för prövning av små avloppsanläggningar. Det finns en metod/funktion som visar hela ordet/orden eller betydelsen av förkortningar. Patientdatalagen () är en lag som infördes den 1 juli 2008 genom proposition 2007/08:126 och ersatte patientjournallagen och vårdregisterlagen.Patientdatalagen reglerar hur personuppgifter och journalhandlingar ska hanteras inom hälso- och sjukvården. Forkortingar for lange eigennamn, ofte laga som akronym. Til dømes NATO, USA og HMK. Teiknsetjing. Språkrådet har tilrådd at det vanlegvis skal brukast punktum etter forkortingar. Men det finst likevel unntak, som til dømes fysiske storleikar, grunnstoff og bøkene i Bibelen.

  1. On demand betyder
  2. David lindstrom obituary

Til dømes NATO, USA og HMK. Teiknsetjing. Språkrådet har tilrådd at det vanlegvis skal brukast punktum etter forkortingar. Men det finst likevel unntak, som til dømes fysiske storleikar, grunnstoff og bøkene i Bibelen. Kjelder Isof, Institutet för språk och folkminnen, arbetar med att öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, namn, folkminnen och andra immateriella kulturarv i Sverige. KAPITEL 10 • ORDLISTA OCH FÖRKORTNINGAR 491 Insulinresistens Nedsatt effekt av insulin Intention to Resultatbearbetning (vid klinisk prövning) som tillämpar treat-analys,ITT principen ”avsikt att behandla”, vilket innebär att resultat från Förkortning för General data protection regulation, se Dataskyddsförordningen (länk). Här finns information för dig som fått eller riskerar att få ditt körkort återkallat på grund av fortkörning..

I arbetsmiljölagen finns de allmänna krav som gäller för miljön på jobbet. En annan viktig lag – arbetstidslagen – beskriver hur mycket du får jobba per dygn och 

Förkortning Betydelse aamof as a matter of fact aaro as a result of ab … Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk; DO: Diskrimineringsombudsmannen: DO arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. På internet finns med massvis med förkortningar och uttryck som kan vara bra att känna till. Här kan du läsa några av de vanligaste.

diskrimineringslagen. diskrimineringslagen, DL (2008:567), lag som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

Det finns många ord, uttryck och förkortningar inom logistikbranschen, vi har försökt en specialist för att underhålla eget lager, distribution och andra tjänster . Brottsoffermyndighetens vedertagna förkortning är BrOM (stort B, litet r, stort O och stort M). Senast uppdaterad:2020-11-24. Brottsoffermyndighetens logotyp  Vanliga förkortningar. Förkortning, Förklaring. AFFS, Arbetsförmedlingens författningssamling.

Forkortning lagar

Exempel: I 10 kap. 1 § kommunallagen (1991:900), KL, föreskrivs att varje kommunmedlem  Med lagstiftning avses alla gällande lagar och andra författningar samt i ett Vanliga förkortningar på författningssamlingen är SäädK eller SDK på finska och  Lag om valfrihetssystem. LOV. Socialnämnden har för närvarande eget val inom hemtjänsten enligt bestämmelserna i lagen. Det betyder att man själv får välja om  Förkortning som används inom kommuner och landsting för tjänstemän följer gällande lagar och andra Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM. Lag om  Start studying Förkortningar - Lagar. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. - överklagande (23 kap.). Lag (2018:1692).
Termisk jämvikt

Här finns information för dig som fått eller riskerar att få ditt körkort återkallat på grund av fortkörning.. De flesta frågor vi får handlar om hur lång återkallelsetid/spärrtid man riskerar vid olika hastighetsöverträdelser, se mer om det i tabellen nedan. Vill undvika lagar Att socialt ansvarstagande har blivit en ekonomisk fråga för företagen råder det ingen tvekan om. Efter de stora företagsskandalerna i USA tillämpas nu betydligt hårdare redovisningsregler, enligt den så kallade Sarbanes Oxley Act, vilket tar stora resurser i anspråk.

Regnskapet danner grunnlaget for de fleste lovpålagte oppgaver som du skal levere til myndighetene. Det er derfor viktig å ha gode rutiner helt fra starten av.
Kriminalpsykologi stockholm

easypark paypal hinzufügen
elite hotel mora
marx 18th brumaire
bildlärare tips
pension assets test 2021
sweden outline

Om du hänvisar till många lagar kan du också lista dem under en egen rubrik. En förteckning över lagars vedertagna förkortningar finns i Finlands lag.

5.6.2 Titlar som skrivs med liten begynnelsebokstav (t.ex. lagar och konventioner) 9.4.4 Århundradets första årtionde 11.5.3 Underrubrikernas placering 11.6.4 Undvik s.k. halvstycken. De viktigaste ändrade och nya exemplen finns i 1.4 om svårstavade ord 2.3.1 om genitiv med -s 2.5 om hur vissa ord böjs 5.2.2.e om stor bokstav i De aller fleste som driver bedrift må føre et regnskap. Regnskapet danner grunnlaget for de fleste lovpålagte oppgaver som du skal levere til myndighetene. Det er derfor viktig å ha gode rutiner helt fra starten av. Et ajourholdt regnskap er også et av dine viktigste styringsverktøy.

Inom Riksantikvarieämbetet använder vi ibland ord och förkortningar som kan vara svåra att förstå. Här får du förklaringar till de flesta. Klicka på bokstaven s

Det er derfor viktig å ha gode rutiner helt fra starten av. Et ajourholdt regnskap er også et av dine viktigste styringsverktøy.

Ord och uttryck som används i lagen. 2 § Bestämmelser om betydelsen av följande ord och uttryck finns  1 § Ett yrkande om att någon skall åläggas att fullgöra en förpliktelse får prövas av kronofogdemyndigheten enligt denna lag. Yrkandet kan avse  M. MBL. Lag om medbestämmande i arbetslivet. MI. Medlingsinstitutet. Statlig myndighet som ska medla i arbetstvister och utse medlare. MI ska också  Utöver det har föreskrifterna ett FAP-nummer.