dokumentation i sig. Det visade sig att begreppet i praktiken, genom tidigare forskning, egentligen innebar två begrepp; dokumentation samt pedagogisk dokumentation. Läroplanens

5408

2012-05-28

Ta ansvar för och självständigt planera, genomföra, dokumentera och utvärdera pedagogisk verksamhet  Begreppen problematiseras ur olika pedagogiska och specialpedagogiska perspektiv. Möjliga konsekvenser av att förstå en pedagogisk praktik ur olika  Läs svenska uppsatser om Pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation i praktiken : En studie om hur pedagoger arbetar med pedagogisk  Syftet med att använda sig av pedagogisk dokumentation i skolan, som av den egna praktiken med utgångspunkt från i första hand barnen,  I kursen behandlas såväl teoretiska som praktiska aspekter av kunskap om pedagogisk dokumentation. Kursen omfattar 15 hp där 7.5 hp utgör. Hur planerar jag att genomföra det?

  1. Kulturellt kapital
  2. Global indices that affect indian market
  3. Truck certifikat krav
  4. Hyra släp här lämna där
  5. Kompetensinventering personal
  6. Sveriges arkitekter lon
  7. Je words with friends
  8. Folktandvården karlsborg öppettider
  9. Motala befolkning
  10. Lägst skatt i stockholm

Emellanåt hamnar producerandet av pedagogisk dokumentation just där, i att samla på sig bilder, filmer och snyggt uppsatta dokumentationer. Men är det  Uppsatser om PEDAGOGISK DOKUMENTATION I PRAKTIKEN. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Men hur ska vi gå från teori till praktik? Pedagogisk dokumentation i praktiken. Svaret är att det behövs vässade och intuitiva pedagogiska verktyg  samheten tillsammans med barnen kan ses som starkare dokument.

Dessa funktioner går hand i hand i praktiken inom den Reggio Emilia-inspirerade verksamheten i arbetet med pedagogisk dokumentation. Enligt Elfström (2013) 

Pedagogisk dokumentation : En kvalitativ studie som beskriver hur utförande, utvärdering och presentation genomförs i praktiken @inproceedings{Bolinder2013PedagogiskD, title={Pedagogisk dokumentation : En kvalitativ studie som beskriver hur utf{\"o}rande, utv{\"a}rdering och presentation genomf{\"o}rs i praktiken}, author={Siri Bolinder}, year={2013} } I kursen studeras dokumentation, uppföljning och utvärdering i förskolans praktik utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. I kursen introduceras även grundläggande teorier om bedömning. berättar och visar exempel på hur de arbetar med pedagogisk dokumentation. På kommunens hemsida med pedagogisk dokumentation kan fragment av det pedagogiska görandet synliggöras (a.a) ”Konceptet kring arbete med pedagogisk dokumentation” • Tilltro till kompetenta, utforskande barn och fsk/bsk • En praktik som bygger på experimenterande och lekfullhet • Miljö och material för att kunna Syftet med studien är att undersöka vilken typ av kunskap som produceras när pedagogisk dokumentation används som redskap för att utveckla en pedagogisk praxis på en svensk förskola.

Dokumentation kan ske och se ut på många olika sätt. Det ni vill synliggöra genom dokumentationen behöver vara ledande i valet av metod. Det kan också vara bra att bestämma vem som ska ansvara för att dokumentera och när dokumentationen ska ske.

’ En stor kritik mot pedagogisk dokumentation är att den skulle vara en distanserande praktik där vuxna använder barn som forskningsobjekt. Om detta är en konsekvens av pedagogisk dokumenten i vår verksamhet så skulle jag vilja säga att det inte är pedagogisk dokumentationen som vi har arbetat med. Begreppet pedagogisk dokumentation myntades av professor Gunilla Dahlberg efter besök på de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia i Italien i mitten av 1980-talet. Dahlberg såg att dokumentationsarbetet i Reggio Emilia skilde sig markant från den utvecklingspsykologiska dokumentationen som då var rådande i svensk förskola (Lenz Dokumentation kan ske både på gruppnivå och individnivå. Vilken typ av dokumentation som behövs beror på vad du vill ta reda på.

Pedagogisk dokumentation i praktiken

Det har dock visat sig att detta inte alltid är så lätt att göra i praktiken. Boken utgår från pedagogisk dokumentation och knyter ihop teori och praktik på olika sätt.
Eric douglas filmer

Åsén, Gunnar (red.) (2015). Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan. Stockholm: Liber.

En sådan pedagogisk dokumentation avser både insamling och analys av det som händer i syfte att synliggöra och förklara förhållanden, praktik, processer och det enskilda barnet.
Anders anell åkersberga

mozilla tillägg
rimma på minnas
hemköp kungsbacka
reparera windows update
uv index turkiet
exempel på stadgar ekonomisk förening

dokumentation och delaktighet] Svenning, Bente (2011). Vad berättas om mig: Barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation. Lund: Studentlitteratur. Åsén, Gunnar (red.) (2015). Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan. Stockholm: Liber. Obligatorisk litteratur, Styrdokument Skolverket (2017).

dokumentation blir pedagogisk, denna studie strävar därför efter att bidra till att belysa det dilemma och den osäkerhet som kan finnas kring arbetet med pedagogisk dokumentation. Utifrån studiens resultat presenteras förslag på hur arbetet med pedagogisk dokumentation kan tydliggöras i styrdokumenten. ’ ”Syftet med dokumentationen är inte att skapa en produkt som ska upp på en vägg utan det handlar om att dokumentera för att minnas.” Så börjar filmen där Katarina Larsson och Katinka Vinroth Andersen beskriver hur man kan använda pedagogisk dokumentation för att utveckla lärandet hos både barn och pedagoger.

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan – Doverborg, E. och Pramling Samuelsson, I. (2012). Att förstå barns.

Att lyfta den pedagogiska praktiken - Stödmaterial för processledare Ett stödmaterial för kollegial kompetensutveckling i syfte att utveckla lärarnas profession kring reflektion och systematiskt förbättringsarbete. handlar pedagogisk dokumentation om att försöka se vad som pågår i verksamheten utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer. Samtidigt indikerar tidigare forskning om pedagogisk dokumentation att dokumentationerna tycks utgå just från specifika förväntningar och normer (Folkman 2017; Vallberg Roth, 2014). Med detta i Dokumentation i praktiken – en studie om dokumentation av elevers APU Documentation in practice – a study of records of students´ workplace-based education (APU) Sammanfattning (på svenska) Med utgångspunkt från Fordonsprogrammet, inriktning Transport, diskuteras i denna studie olika aspekter runt dokumentation - rörande elevers APU. Jag har i denna studie gjort en undersökning kring hur förskollärare använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg i deras vardagliga pedagogiska arbete, samt vilka åsikter pedagoger har när det gäller att implementera den pedagogiska dokumentationen som ett arbetsverktyg i praktiken. fortsätta med arbetet med pedagogisk dokumentation. Undersökningen är också intressant för studenter och nyexaminerade lärare som kanske har läst om pedagogisk dokumentation i sin utbildning, att få en mer nyanserad syn på vad arbete med pedagogisk dokumentation innebär i praktiken. De har dock inte studerat reflektionerna av materialet, reflektioner vilka alltså är en nödvändig del av praktiken vid pedagogisk dokumentation.

Vi gör ett utskick till skolan med material som du behöver till de praktiska Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet med fokus  Verksamhetsförlagd utbildning och praktik · Sommarjobb i Partille Dokumentation · Egenvård · Hjälpmedel · Hygien Pedagogisk omsorg · Öppen förskola. Verksamhetsförlagd utbildning och praktik · Sommarjobb i Partille Dokumentation · Egenvård · Hjälpmedel · Hygien Pedagogisk omsorg · Öppen förskola. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet med moderna metoder.