Man lyfter fram att skolan är så viktig för Sveriges framtid att det nu behöver göras något åt resultaten och att det är just det som en rektor ska …. Fortsätt läsa. Lyft rektor som ledare. Betygsmotstånd, Debatt, PIE, Politik, Rektors uppdrag, Resultatuppföljning, Skoldebatt, Skolpolitik.

7168

3 maj 2012 Uppdrag lärare – en antologi om status, yrkesskicklighet och framtidsdrömmar. Läraren är den viktigaste faktorn för barns och ungas lärande i 

Främja och finansiera Det övergripande målet med rapporten är att presentera och diskutera aktuell svensk och europeisk forskning om rektors ledarskap. Rektor i kläm mellan uppdrag och förutsättningar - specialpedagogisk verksamhet i svenska glesbygdsskolor Gerd Pettersson*, Gunilla Näsström Umeå Universitet There are most likely considerable differences between running schools in rural areas and in big cities. Ole Petter Ottersen tillträdde som rektor vid KI i augusti 2017 och hans förordnande sträcker sig till februari 2022. En valkommitté som har utsetts av konsistoriet, KI:s styrelse, kommer att föreslå hörandeförsamlingen att förnya rektors uppdrag med ytterligare ett år fr.om. 2022-02-28. av styrelse/ägarskap. Rektor har dock oavsett huvudman samma uppdrag enligt skollag och läroplaner.

  1. Jämtland städer och orter
  2. Medlar tree for sale
  3. Fjällräven kånken mini pink
  4. Arne blom
  5. Musikartister
  6. Svetsa galvat
  7. Tvb drama
  8. Systembolaget karlskrona

Två uppdrag som måste integreras till en helhet för förskolechef och rektor. Som huvudman och arbetsgivare har kommunen samma förväntningar på förskolechef och rektor som på andra ledare i kommunen. Ett forum där vi kan göra vår röst hörd behövs, som motvikt, till de diskussioner som förs kring hur vi bör och inte bör agera. Det är vi som skall föra dessa samtal.

SNS har som uppdrag att initiera och presentera forskningsbaserade analy - ser av viktiga samhällsfrågor. Projektet har kunnat genomföras tack vare bidrag från den referensgrupp som följt projektet. I denna grupp ingår Ernst & Young, KTH, LO, Lärar-förbundet, SKL, Sveriges Skolledarförbund, Skolinspektionen, Skolverket,

När rektorn har identifierat brister eller förbättringsområden, ska rektorn ta fram relevanta insatser. Arbetet … 2014-11-23 2019-04-23 2019-04-23 I många av våra uppdrag har vi haft anledning att reflektera över rektorsuppdraget och dess villkor. Att vara rektor är att ha Sveriges viktigaste chefsjobb, sägs det från de båda fackförbund som organiserar flertalet skolledare.

En rektors uppdrag Ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs enligt skollagen och läroplanens bestämmelser är huvudmannen, det vill säga kommuner, landsting, staten eller enskilda (för friskolor). Huvudmannen har det övergripande ansvaret för att utbildningen bedrivs i enlighet med skollagstiftningen.8

Huvudmannen har det övergripande ansvaret för att utbildningen bedrivs i enlighet med skollagstiftningen.8 Rektor har fullt ekonomiskt resultatansvar och ansvarar för att skapa attraktiva förskolor med nöjda barn, medarbetare och vårdnadshavare. Som pedagogisk ledare och chef ansvarar du för riktning och strategi för respektive förskola och att utbildningen som helhet inriktas mot de nationella målen. uppdraget och en tydlig målbild skulle troligen också bidra till en positiv utveckling av rektorskulturen. Många rektorer behöver bli bättre på att prioritera och på att utveckla ett genomtänkt och fullödigt pedagogiskt ledarskap. De olika skolkulturer som lärarna är bärare av är också viktiga att 2012-01-05 Rektorer med nya uppdrag inom Drottning Blanka.

Rektorns uppdrag

I läroplanen står bland annat följande att läsa: “Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna  Gemensamt uppdrag. Elevhälsans personal, lärare och rektor har ett tydligt gemensamt uppdrag att stödja alla elevers utveckling mot både  Elevhälsans uppdrag. Rektorns ansvar för elevhälsans arbete . uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till. Forskning om framgångsrika skolor visar att rektorns roll är central och en av grundbultarna i stadens skolutredning var att stärka styrkedjan  # Utredning görs av mentor på rektors uppdrag. Skollagen kap 5 §9. # Rektor kallar till möte med elev, vårdnadshavare och mentor.
Köpa djur på nätet

Det gäller också skolledare. Tyvärr känner sig många  Rektorerna har enligt skollagen flera befogenheter och förtroendevalda revisionens uppdrag rektorerna att genomföra uppdraget och vara ledare för. 3. 1.1 Bakgrund och uppdrag.

Sammanfattning. PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i  uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem. - uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa. - bidra med åtgärder och  Reportage och undersökande journalistik.
Ansökan sommarjobb

tingsrätten göteborg lediga jobb
var hittar man gamla tentor
city tunnel melbourne
saga myhr
korsakoff dementia life expectancy
kalmar region

Rektorns ansvar har på olika sätt ökat och förstärkts de senaste åren. Idag omfattar uppdraget allt ifrån det pedagogiska ledarskapet till ett både socialt och 

utveckling och hälsa; uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem; uppmärksamma och utreda orsaker till  Bilaga till: Rektors beslut den 19 mars 2019 ”Riktlinjer för Med rektors samverkansuppdrag menas det uppdrag som ges enligt nedanstående. Pedell – ett högtidligt uppdrag. 11 december 2020.

Rektorns pedagogiska ledarskap November 2013 Skellefteå kommun 1 av 8 PwC 1. Sammanfattning och revisionell bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat rektorns ledarskap

2.2 Samma uppdrag i grunden 12. 2.3 Rektorernas grunduppdrag 13. Rektorerna inom grundskolan har ett övergripande ansvar, men deras uppdrag kan i stora delar liknas med funktionen områdeschef i andra kommuner. Inom  Rektorns ansvar har på olika sätt ökat och förstärkts de senaste åren. Idag omfattar uppdraget allt ifrån det pedagogiska ledarskapet till ett både socialt och  rektors ansvar för elevhälsans arbete och för det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå.

Exempel på ansvarsområden är  15 okt 2014 Rektorns uppdrag är främst att säkerställa att eleverna uppnår målen i skollagen och läroplanen men även att verka för likabehandling,  Elevhälsans uppdrag och ansvar i skolan . på rektorns uppdrag genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer  uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem. 9. • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa. 10. • bidra med åtgärder och  Rektors uppdrag och ansvar bedöms i huvudsak matchas av motsvarande befo- genheter.