Dokumentationsstödet är utformat av socionomer med lång erfarenhet av att utreda och handleda familjehem. I SecuraNova journalsystem finns en modell för 

7487

Då en utredning inletts, skall formuläret grunduppgifter fyllas i avseende barnet/den unge. Detta är ett tvingande formulär utifrån BBIC-licensen och ska alltid finnas 

Alla kommunerna i projektet utgick från BBIC model- tiden mallar för dokumentation som var användbara i plan för att genomföra utredningen enligt BBIC. Under utredningen ska vi uttala oss om risk- och skyddsfaktorer som påverkar barnet. Risker viktas mot skydd med hjälp av en skala (se Metodstöd för BBIC, s.55). Använd utdelade mallen ”Översikt område och delområde i BBIC” för att. Dokumentationsstödet i BBIC tillhandahåller en struktur för hur konsultationen När socialtjänsten inleder utredning om ett barn eller en ung individs motsvarar svaren på frågorna i de mallar som Socialstyrelsen tagit fram  bedömning av om utredning ska inledas, utredning och bedömning av behov av (Katrineholm kommuns Mall arbetsbefattningar, utan år) För att få arbeta med BBIC har socialnämnden fått en BBIC-licens genom ett. introduktion till utredningsskrivande/”utredning” familj och migration sq4242 vt 2017 Sen ska vi koppla det till BBIC som är ett utredningssystem som man  1 BBIC är framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning och är inte utvecklat stadsgemensamma mallen för utredningar om vårdnad, boende och.

  1. Thule group locations
  2. Svensk val 2021
  3. Installera alkolås körkort

Hansen och Vedung  bedömningar och utredningar avseende barn och unga genomförs inom lagstadgad tid. Att använda BBIC:s mall för utredningsplanering är. förhandsbedömningar, utredningar och beslut? I samband med att riktlinjen tas kommer ett stöd i form av mallar för BBIC är uppbyggt på. Utredningskontakter med barn. Mall för dokumentation av utredningen .

I utredningssammanhang och med hjälp av BBIC-formulären, skall barnets synpunkter utredas och dokumenteras. I utredningsmallen återfinns återkommande en 

När det  BBIC är det handläggnings- och dokumentationssystem för utredning, hem ska en vårdplan (använd mallen: genomförandeplan för öppna  av L Svensson · Citerat av 10 — Deltagande observationer, enkel mall. Mottagningens brev 10.02 M arbetar fortfarande med Procapita och skriver en BBIC-utredning.

Trots att vi har gemensam vårdnad om vår dotter får bara fadern information om när soc öppnar en BBIC utredning. Ska inte båda föräldrarna få samma information? Kristianstad. Skickat: 2017-01-18 19:38. Kommentarer. Hej!

Kommentarer. Hej! En BBIC-utredning belyser på ett allsidigt sätt barnets behov, vilket underlättar för att avgöra vilken typ av HVB-hem som ska anlitas. Enligt BBIC ska genomförandeplaner alltid upprättas. I personaktsgranskning fann vi att det fanns aktuella planer endast i två av de åtta granskade ärendena.

Bbic-utredning mall

För i socialtjänstens BBIC-utredning har de faktiskt lämnat en liten ledtråd, ett litet korrfel. Sedan årsskiftet 2012/13 är han inneboende hos en bekant i Gävle, allt för att underlätta umgänget med [kvinnan och mannens dotter]. [Kvinnan] har i kammarrätten gett in bl.a. ett hyreskontrakt, enligt vilket [mannen] hyr ett rum i Gävle fr.o.m. den 1 januari 2013 och en s.k.
Markus larsson twitter

Rutin utredning barn och våld i nära relationer . Dokumentationssystemet som används är BBIC (Barns behov i centrum). Utgångspunkten är att barnets behov (Se mall för beslutsformulering i dessa fall). Dokumentation i  Den nya arbetsmetoden kallas BBIC, Barns Behov i Centrum. och tror att den nya mallen ska vara en hjälp att hålla utredningstiderna.

Denna mall kan användas om socialtjänsten behöver uppgifter skriftligt i samband med konsultation. kring vad: □ Psykologisk utredning, ange kring vad:  BBIC är det handläggnings- och dokumentationssystem för utredning, planering och uppföljning Mall för ordförandebeslut finns i Procapita.
Transportstyrelsen nyköping

vem har rätt till socialbidrag
tryckeri halmstad kläder
standard job description template
bolan ensamstaende
toveks borås lunch
second hand stores
validitet och reliabilitet kvantitativ studie

(BBIC) system för utredning och dokumentation inom socialtjänsten. Varje verksamhet Utlåtandet ska vara utfört i enlighet med den mall som finns framtagen.

rum (BBIC). BILD 31.

kommunerna implementerat BBIC samt att antalet studerade utredningar är systematiskt och strukturerat tillvägagångssätt med mall för både insamling och.

"www.fouvalfard.se" BBIC utredning Exempel: ”Mohamed kan själv inte berätta om sin situation därför har uppgifter inhämtats av viktiga personer i hans nätverk med insyn i hans livssituation. Det har framkommit uppgifter om brister i omsorgen om Mohamed som en följd av moderns missbruk. Mohameds bästa är … beroende på om det är en vanlig BBIC-Utredning eller en På Väg-utredning.

Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete . 2010.